پنجشنبه 9 مرداد 1393
اعضای محترم انجمن توزین , شما می توانید کلیه اطلاعیه های مربوط به انجمن را از طریق سایت خبری مشاهده نمائید.
صفحه
اعضای انجمن

اعضای انجمن صنفی تولید کنندگان وسائل سنجش و توزین ایران


  عنوان

زمینه فعالیت

مدیریت

1

شرکت  باسکول  اتحاد

باسکول متحرک 

حسين صانعي  يارند

2

کارخانه  ارج ياب دقيق

ترازوي دو کفه اي

عباسعلي کا ظمي 

3

کارخانه  اشتال

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

حاج حسن داعي  زاده

4

کارخانه  اعتماد

باسکول متحرک

عباسعلي جعفرزاده

5

کارخانه ايران  دوست

باسکول متحرک 

حاج حسين مرادي دوست

6

کارخانه    ايران  رکورد

باسکول متحرک

حسين فرج الله پور

7

کارخانه   اندرز

باسکول متحرک 

جبرائيل رضوي 

8

کارخانه ايرانکار 

باسکول متحرک 

مهرزاد نيکفال آذر

9

شرکت  باسکول  ايران  (دقت )

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای و متحرک

حسن بابائي

10

شرکت  پارس  موازين

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

حاج حسين اکبري راد 

11

شرکت  پيشرو توزين

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

مجيد آبادي

12

کارخانه ايران  دقت

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

حاج ابراهيم فلاح يکتا

13

شرکت     تهران باسکول

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

ژورژيک خاچيک

14

کارخانه باسکول سازي تبريزي

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

محمدرضا حاجي تقي تبريزي

15

شرکت  صنعتي توزين  الکتريک

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

، ترازوي الکترونيکي

مرتضي پويان

16

شرکت  آروین دوساری

 

احمد نیکپور

17

کارخانه  ترازو  سازي  عدالت  

ترازوي  دو کفه 

محرمعلي علي جاني

18

کارخانه ترازو سازي  نمازي

ترازوي دو کفه

مهدي نمازي

19

کارخانه باسکول سازي جديکار          

باسکول متحرک 

اسماعيل نعيميان 

20

کارخانه باسکول سازي حداد ماهر

باسکول متحرک

حاج صمد حسن زاده

21

کارخانه باسکول   سازي داعي زاده

باسکول ثابت همکف

حاج محمد داعي زاده

22

کارخانه رضوي

توليد   وزنه  چدني

مهدي رضوي

23

کارخانه باسکول  سهند

باسکول متحرک  الکترونيک ورزشي

مسعود ظهوري

24

شرکت  صنايع  پند

ترازوي الکترونيکي

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

شریف بختیار 

25

شرکت صنايع مخابرات  صا  ايران

ترازوي الکترونيکي

سيد محمد  سيد محمدي - محمد ميرزا ئي

26

کارخانه باسکول سازي طاد تکنيک

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

محمود طالبي  طادي

27

شرکت طبا  توزين

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

امیر هوشنگ هاشمی

28

کارخانه  معتبر

باسکول متحرک

اصغر نيکفال آذر

29

شرکت مهندسي توزين  توان سنجش  (محک)

ترازوي الکترونيکي 

مرتضي رسولي

30

کارخانه مهياري

انواع  ترازو

 احمد رضا بلالي مهياري

31

شرکت  صنعتي  ميزان  بي نظير

باسکول متحرک

ناصرنجف شاد

32

شرکت  ميزان   پويا

باسکول متحرک

مجيد کريم زاده

33

شرکت توليدي صنعتي  ميزان  دقت

باسکول متحرک

قاسم کريمي  کدخدا

34

کارخانه باسکول سازي نيکو

باسکول متحرک

حسين محمدزنجاني  پور

35

کارخانه   باسکول  وزين

باسکول متحرک

غلامعلي بابائي

36

کارخانه باسکول سازي يوسفي 

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

حسين يوسفي

37

شرکت  صنعتي دقت   توزين

باسکول متحرک 

غلامحسين کباري

38

کارخانه قجاوند

ترازوي دو کفه

مرشد محمودي

39

شرکت  دارا الکترونيک

ترازوي الکترونيکي

رامين آخوند صادق

40

شرکت   پيران  توزين  پارس

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

رضا بهزادي

41

کارخانه   صنايع  شاهنگ  سازي  صالح     

انواع   شا هينهاي مکانيکي      

سيد شجاع صالح

42

شرکت توزين  تراز  آريا

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای - نمايشگر الکترونيکي

حميد رضا  نوعي

43

شرکت مهندسي مهر  صنعت

سيستمهاي توزين ديناميک  و استاتيک

محمد حسين منصوري

44

شرکت  صنعتي  فرد  ايران

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

ترازو

محمود پویان

45

کارخانه   تهران  صنعت

باسکول متحرک

ناصر نيکفال آذر

46

شرکت ميکرون  تورين

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

کيومرث حاج عظيم زنجاني

47

شرکت   باسکول  سازان صنعت توزين

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای

منوچهر بيرقي

48

لوازم  خانکي  شقايق

ترازوي آشپز خانه و  توزين اشخاص

علي اکبر علي اکبري

49

ميزان بيتا مرکزي  (برادران نقدي)           

باسکول  متحرک

سياوش  نقدي

50

شرکت   نامي الکترونيک  توس

باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای و متحرک

سيد محسن حسيني

51 شرکت فن آوری پند کاسپین باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای بهروز حلبچی
52 شرکت پل بتن باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای حسین محمدی
53 شرکت توزین سازان محقق باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای مهدی حسن پور
54 شرکت مهندسی توزین سپاهان باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای محمدعلی اسلامیان
55 شرکت مهندسی سنجش ثابت باسکول متحرک دیجیتال رسول فرشیدزاده
ارسال شده در جمعه 31 ارديبهشت 1389