پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393
اعضای محترم انجمن توزین , شما می توانید کلیه اطلاعیه های مربوط به انجمن را از طریق سایت خبری مشاهده نمائید.
صفحه
اعضای انجمن

اعضای انجمن صنفی تولید کنندگان وسائل سنجش و توزین ایران

                  عنوان

زمینه فعالیت

مدیریت

1

شرکت  باسکول  اتحاد

باسکول متحرک 

حسين   صانعي  يارند

2

کارخانه  ارج ياب دقيق

ترازوي  دو کفه اي

عبا سعلي   کا ظمي 

3

کارخانه  اشتال

باسکول ثابت   همکف

حاج  حسن داعي  زاده

4

کارخانه  اعتماد

باسکول متحرک

عبا سعلي جعفر  زاده

5

کارخانه ايران  دوست

باسکول متحرک 

حاج  حسين مرادي دوست

6

کارخانه    ايران  رکورد

باسکول متحرک

حسين  فرج  الله  پور

7

کارخانه   اندرز

باسکول متحرک 

جبرائيل رضوي 

8

کارخانه ايرانکار 

باسکول متحرک 

مهرزاد   نيکفال  آذر

9

شرکت  باسکول  ايران  (دقت )

باسکول ثابت  همکف  و   متحرک

حسن  با با ئي

10

شرکت  پارس  موازين

باسکول ثابت  همکف

حاج حسين  اکبري راد 

11

شرکت  پيشرو توزين

باسکول     ثابت  همکف

مجيد آبادي

12

کارخانه ايران  دقت

باسکول    ثابت  همکف 

حاج ابراهيم فلاح  يکتا

13

شرکت     تهران باسکول

باسکول ثابت  همکف

ژورژيک  خاچيک

14

کارخانه باسکول سازي تبريزي

باسکول ثابت  همکف

محمد رضا حاجي تقي تبريزي

15

شرکت  صنعتي توزين  الکتريک

باسکول ثابت  همکف، ترازوي الکترونيکي

مرتضي پويان

16

شرکت  آروین دوساری

 

احمد نیکپور

17

کارخانه  ترازو  سازي  عدالت  

ترازوي     دو  کفه 

محرمعلي علي جاني

18

کارخانه ترازو سازي  نمازي

ترازوي     دو کفه

مهدي نمازي

19

کارخانه باسکول سازي جديکار          

باسکول متحرک 

اسماعيل نعيميان 

20

کارخانه باسکول سازي حداد ماهر

باسکول متحرک

حاج  صمد حسن زاده

21

کارخانه باسکول   سازي داعي زاده

باسکول ثابت همکف

حاج محمد داعي زاده

22

کارخانه رضوي

توليد   وزنه  چدني

مهدي رضوي

23

کارخانه باسکول  سهند

باسکول متحرک  الکترونيک ورزشي

مسعود ظهوري

24

شرکت  صنايع  پند

ترازوي الکترونيکي  باسکول ثابت همکف

شریف بختیار 

25

شرکت صنايع مخابرات  صا  ايران

ترازوي الکترونيکي

سيد محمد  سيد محمدي - محمد ميرزا ئي

26

کارخانه باسکول سازي طاد تکنيک

باسکول ثابت  همکف

محمود طالبي  طادي

27

شرکت طبا  توزين

باسکول ثابت  همکف

امیر هوشنگ هاشمی

28

کارخانه  معتبر

باسکول متحرک

اصغر نيکفال آذر

29

 

 

30

شرکت مهندسي توزين  توان سنجش  (محک)

ترازوي الکترونيکي 

مرتضي رسولي

31

کارخانه مهياري

انواع  ترازو

 احمد  رضا بلالي  مهياري

32

شرکت  صنعتي  ميزان  بي نظير

باسکول متحرک

ناصر نجف  شاد

33

شرکت  ميزان   پويا

باسکول متحرک

مجيد  کريم  زاده

34

شرکت توليدي صنعتي  ميزان  دقت

باسکول متحرک

قاسم    کريمي  کدخدا

35

کارخانه باسکول سازي نيکو

باسکول متحرک

حسين  محمدزنجاني  پور

36

کارخانه   باسکول  وزين

باسکول متحرک

غلامعلي  بابائي

37

کارخانه باسکول سازي يوسفي 

باسکول ثابت  همکف

حسين يوسفي

38

شرکت  صنعتي دقت   توزين

باسکول متحرک 

غلامحسين کباري

39

کارخانه قجاوند

ترازوي     دو کفه

مرشد محمودي

40

شرکت  دارا الکترونيک

ترازوي الکترونيکي

رامين آخوند صادق

41

شرکت   پيران  توزين  پارس

باسکول  ثابت  همکف

رضا  بهزادي

42

کارخانه   صنايع  شاهنگ  سازي  صالح     

انواع   شا هينهاي مکانيکي      

سيد  شجاع صا لح

43

شرکت توزين  تراز  آريا

باسکول ثابت  همکف نمايشگر الکترونيکي

حميد رضا  نوعي

44

شرکت مهندسي مهر  صنعت

سيستمهاي توزين ديناميک  و استاتيک

محمد حسين منصوري

45

شرکت  صنعتي  فرد  ايران

باسکول ثابت  همکف   ترازو

محمود پویان

46

کارخانه   تهران  صنعت

باسکول متحرک

ناصر   نيکفال  آذر

47

شرکت ميکرون  تورين

با سکول ثابت  همکف

کيومرث حاج عظيم زنجاني

48

شرکت   باسکول  سازان صنعت توزين

باسکول      ثابت  همکف

منوچهر  بيرقي

49

لوازم  خانکي  شقايق

ترازوي آشپز خانه و  توزين اشخاص

علي اکبر علي اکبري

50

ميزان بيتا مرکزي  (برادران نقدي)           

باسکول  متحرک

سياوش  نقدي

51

52

53

54

55

56

شرکت   نامي الکترونيک  توس

شرکت فن آوری پند کاسپین

شرکت پل بتن

شرکت توزین سازان محقق

شرکت مهندسی توزین سپاهان

شرکت مهندسی سنجش ثابت

باسکول ثابت  همکف  و  متحرک

باسکول ثابت همکف

باسکول ثابت همکف

باسکول ثابت همکف

باسکول ثابت همکف

باسکول متحرک دیجیتال

سيد محسن حسيني

بهروز حلبچی

حسین محمدی

مهدی حسن پور

محمدعلی اسلامیان

رسول فرشیدزاده


ارسال شده در جمعه 31 ارديبهشت 1389